דיני חוזים – שיעור 2

שם קורס

שיעור מספר: 2

—-כוונה ליצור יחסים משפטיים
—-שפיטות
—–שפיטות בהסכמים פוליטיים
—–שפיטות ביחסים בין-אישיים / "זכות ההתחרטות"
—–נושאים חצי שפיטים / רופפים
—–הפרת הבטחת נישואין