סיכומי שיעור

דיני חברות שיעור 3

שם קורס דיני חברות שיעור מספר: 3 אוניברסיטת בר-אילןהפקולטה למשפטים תכנית תואר-שני לבוגרי כלכלה ומנהל עסקים דיני חברותמרצה: ד"ר דוד האן

דיני חברות שיעור 1

שם קורס דיני חברות 1. מבוא1.1. הצורך בדיני חברותכאשר מקימים חברה עושים זאת לצורך יצירת רווחים כספיים תוך כדי מארג

סיכום שיעור דיני חוזים

ננסה להבין בגדול איזה סוגי חוזים קיימים ומהי מערכת הדינים שחולשים על אותם חוזים. נרכז את המידע בטבלה שלהלן:"מציע"=מוכר "ניצע"=קונה

דיני חוזים – שיעור 1

שם קורס דיני חוזים שיעור מספר: 1 -הקדמה–מבנה הקורס-חוקים רלוונטים -פרק א' – כריתת חוזה–טכניקות לכריתת חוזה–כללים לכריתת חוזה—גמירות דעת—מסוימות—-מנגנוני השלמה—–חריגים