חוזים מיוחדים במשפט העברי – סיכום שיעור מס' 20

שיעור מספר: 20

נושאי השיעור: המשך שמירה אישית ושומר שמוסר לשומר אחר.
דפי המקורות + מבחן לדוגמא הועלו בנפרד.

המרצה: ד"ר ברנד