חוזים מיוחדים במשפט העברי – סיכום שיעור מס' 22

שיעור מספר: 22

נושאי השיעור: עבודה – מושגי יסוד (עבד, פועל ושכיר): בבלי חידושי הרמב"ן