דיני ממונות – סיכום שיעור מס' 5

שיעור מספר: 5

נושאי שיעור מס' 5:
סעיף 6 לחוק השליחות
סעיף 7 לחוק
דילמות של דיני ממונות: עשיית עושר ולא במשפט

המרצה: ד"ר אטינגר