דיני חברות – סיכום שיעור מס' 10

שיעור מספר: 10

השיעור של יום שישי. נושאי השיעור: עסקאות מיוחדות (עסקאות חריגות/לא חריגות עם בעלי עניין9

המרצה: ד"ר האן