משפט עברי

דיני ממונות במשפט העברי

מחברת שלמה של דיני ממונות במשפט העברי,בנוסף לסיכום מחברת לבחינה.החומר הוא מהקורס שהיה במאי 2008 כך שלדעתי עדכני,מקווה שגם מקיף.מצורף גם