תורת המשפט – סיכום שיעור מס' 9

שיעור מספר: 9

נושאי השיעור: התנועה הריאליסית, התנועה הביקורתית של המשפט – ה- CLS ומדוע היא לא נפוצה היום

המרצה: ד"ר שפירא