תורת המשפט – סיכום שיעור מס' 7

שיעור מספר: 7

נושאי השיעור: המשך הארט והגישה הפוזיטיביסטית, בעיות פרשניות (שפה, צפיות, עמימות), היחס בין משפט ומוסר וביקורות על הגישה הפוזיטיביסטית

המרצה: ד"ר שפירא