תורת המשפט – סיכום שיעור מס' 4

שיעור מספר: 4

נושאי השיעור: המשפט הטבעי, מוסכמות המשפט הטבעי, הפילוסופיה היוונית, קיקרו, תומס אקווינס, תומס הובס, ג'ון לוק, הביקורת על המשפט הטבעי

המרצה: ד"ר שפירא