שירותי נוטריון – מה חשוב לדעת?

על פי חוקי המדינה, שירותי נוטריון יכולים להינתן אך ורק על ידי נוטריון שהוא עורך דין במקצועו אשר הוסמך לצרכי מתן אישורם, אימותם ועריכתם של מסמכים משפטיים כאלו ואחרים המשמשים כמעין ראיה בבתי המשפט וברשויות כאלו ואחרות בארץ ובעולם.

במדינת ישראל מתוקן חוק הנוטריונים מאז שנת 1976 שבמסגרתו הוגדרו דרישות הסף לצרכי איוש משרת הנוטריון והשירותים השונים אותם יכול לבצע אדם המשמש כנוטריון. תפקידיו של הנוטריון מופיעים בסעיף 7 לחוק הנוטריונים, כאשר בין יתר השירותים היכולים להינתן על ידי נוטריון נכללים שירותים כגון: הנפקת אישורים כאלו ואחרים הנדרשים לצרכי קבלת אזרחות בישראל ו/או במדינות זרות, אימות מסמכים רשמיים הנדרשים לצרכי הנפקתם על ידי הרשויות ומוסדות המדינה, עריכת מסמכי צוואה, אישור נוטריוני על גבי תעודות, רישיונות ומסמכים שונים המונפקים על ידי הרשויות ומוסדות המדינה, מתן אישורים על גבי הסכמי ממון, חוזים והסכמים מכל סוג, מתן אישור למסמכים מתורגמים ומתן אישורי אפוסטיל לאישורם של מסמכים הנדרשים על ידי רשויות החוק והמוסדות השונים מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל. 

מהו מסמך נוטריוני?

מסמך נוטריוני הוא למעשה מסמך משפטי הכולל בתוכו את חותמתו של הנוטריון, כאשר לפי חוק הנוטריונים המונהג במדינת ישראל, החותם של הנוטריון המופיע על גבי המסמך חייב להיות עשוי ממתכת ומתחתיו חייבת להופיע המילה נוטריון בשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית. במידה ומסמך הנוטריוני מכיל בתוכו מספר עמודים ומסמכים שונים, כלל המסמכים חייבים להיות מהודקים למסמך הראשי עליו מופיעה חותמת הנוטריון וזאת באמצעות סרט אדום.

מתי תדרשו לשירותי נוטריון?

לשירותיו של נוטריון תדרשו בכל פעם כאשר אתם נדרשים לאמת, לאשר או לערוך מסמכים משפטיים כאלו ואחרים המחייבים את הופעת החותם של הנוטריון על גביהם, לרבות מקרים בהם תדרשו להנפיק או לתרגם תעודות שונות משפת המקור לשפה אחת, מקרים בהם תדרשו להציג דוחות כספיים אודות מצבן של חברות, תאגידים ועסקים בפני רשויות החוק מחוץ לגבולות המדינה, במקרים בהם תהיו מעוניינים לפתוח חשבונות בנק בחו"ל, במקרים בהם תדרשו להנפקת רישיונות במדינות זרות, במקרים בהם תהיו מעוניינים לערוך הסכמים שונים בפני נוטריון (כגון: הסכמי ממון, עריכת צוואות וכו) ומקרים נוספים בהם דרישת החוק מחייבת אתכם בקבלת שירותיו של הנוטריון.

תרגום מסמכים, תעודות ורישיונות שונים על ידי נוטריון

שירותיהם של משרדי נוטריון כוללים גם שירותי תרגום של כלל המסמכים המופיעים בשפת המקור לשפה הרלוונטית בעבורכם. שירותי התרגום ניתנים על ידי מתורגמנים מקצועיים הפועלים מטעמו של הנוטריון, כאשר הוא זה הנדרש לאמת את אמינותו של התרגום ובסופו של דבר לחתום על התרגום לצרכי אישורו כמסמך נוטריוני מתורגם.