קניין רוחני בעידן הטכנולוגי – שיעור מס' 11

בשיעור הזה המרצה פתר את המבחן.העליתי את המבחן קודם לכן.
שימו לב שלמבחן צריכים להכיר את הצעת החוק לסחר אלקטרוני (הדגים את זה מספר פעמים)