קניין רוחני בעידן הטכנולוגי – שיעור מס' 10

שיעור מספר: 10

נושאי השיעור: סגירת נושא סוד מסחר וטיפול בסימנים מסחריים.
נא להביא לשיעור הבא את הדוגמא למבחן.