סיכום קורס בדיני מיסים- המרצה חיים גבאי

צריך להבין שהמדינה בכל מקרה, מחלקת מחדש את העושר בחברה באמצעות המס ע"פ השקפת עולמה.

רוצה לחלק יותר משתמשת בפרוגרסיבי תקח מהעשיר יותר. רוצה לחלק פחות תנקוט בשיטה רגרסיבית ותגדיל פערים.

שיעור מס יחסי.
מע"מ מס יחסי ע"פ ההגדרה. קבוע. עם זאת בהתנהגות שלו הוא מגדיל פערים. מע"מ % 15.5 על כל מה שלא תצרוך. האם נכון? יש לנו נטיה שולית לחסוך. העני קונה מספר מצרכי יסוד ועם השאר חי. העשיר קונה לחמניות וקוויאר, אך גם לו יש רמה שבה מפסיק לצרוך. עם זאת, לו נשאר מעל סף הצריכה יותר כסף. העשיר חוסך יותר מהעני, כלומר האם זו לא שיטת מס רגרסיבית שלמעשה משאירה ומגדילה את הפערים? העשיר חוסך הרבה והעני מסתדר עם מוצרי יסוד בסיסיים וחוסך פחות.