סיכום מאמרים מהסיליבוס של תורת המשפט

25 – סכום מאמר של תומאס אקווניס (מאנגלית לעיברית)- המשפט הטיבעי (תאוריות נון-פוזיביסטיות)

26 – קיקרו CICERO

תומס הובס

  23 – Ronald Dworkin \ Taking Rights Seriously (1977) – The Model of Rules I

28 – אוסטין- סיכום מאמר: Lectures on Jurisprudence(Lecture 1)

קלזן – מקור התוקף של מערכת נורמטיבית

מבוא לתורת המשפט , פרק חמישי

אנגלרד . י.

30 – החוק כאיחוד של כללים ראשיים ומשניים – H.L.A. Hart, The Concept of Law, (1961), ch. 5

ריאליזם משפטי                                                      Harris/ Legal