משפט ציבורי – סיכום שיעור 4

שיעור מספר: 4

נושאי השיעור:
– דרישות משנה למידתיות
– דוגמאות לפסקי דין לדוגמא