משפט ציבורי – סיכום שיעור 2

שיעור מספר: 2

נושאי השיעור:
– ההיסטוריה החוקתית של מדינת ישראל
– כינונה של הכנסת
– חוקי יסוד