החובה לציית לחוק – סיכום שיעור מס' 10

שיעור מספר: 10

נושאי השיעור: מרי אזרחי, המאפיינים שלו, המאמר של רולס ונגמרו לי הנושאים להשלמת 10 מילים שאני חייב להזין בשדה הזה