דיני ממונות – סיכום שיעור מס' 7

שיעור מספר: 7

נושאי השיעור:פורע חובו של חברו- 3 הנמקות במשפט העברי: הגישה הפורמאלית, הגישה המשפטית, הגישה הערכית

המרצה: ד"ר אטינגר