דיני ממונות – סיכום שיעור מס' 6

שיעור מספר: 6

נושאי השיעור:
פעולה שאדם עשה למען הזולת.
היורד לשדה חברו ונטעה
סוגיית הפורע חובו של חברו

המרצה: ד"ר אטינגר