דיני ממונות – סיכום שיעור מס' 10

שיעור מספר: 10

נושאי השיעור: העושה דין לעצמו, סוגיית הערבות והשוואה לחוק הערבות (בסוף מצורף חוק הערבות)