דיני מיסים – סיכום שיעור מס' 9

שיעור מספר: 9

בשיעור הזה המתרגל השלים את פתרון התרגיל הראשון.
כמו כן עסקנו בפס"ד רימון ובפס"ד זילברשטיין ומינץ.