דיני חוזים – שיעור 3

שם קורס

שיעור מספר: 3

—תום לב
—-תום לב כתנאי סף
—–מו"מ מקביל
—–מו"מ ללא כוונת התקשרות
—–פרישה מאוחרת ממו"מ
—–אי גילוי פרטים

-הסכמי ביניים
–הצעה וקיבול