דיני חוזים – שיעור מס' 2

שיעור מספר: 2

נושאי השיעור:
– הכוונה ליצור יחסים משפטיים
– איך יודעים מתי יש כוונה ליצור יחסים משפטיים?
– שומר שפיטות