איורים להצעה וקיבול

שיעור מספר: 3

מדובר בשלושה תרשימי זרימה של "הצעה וקיבול" שנלמדו בפרק של כריתת חוזה