מבחנים

מבחן מועד ב

שם קורס משפט ציבורי אוניברסיטת בר-אילן – הפקולטה למשפטיםמשפט ציבורי – ד"ר גדעון ספירשנת הלימודים תשס"ח99-204-02מבחן – מועד ב'חלק א – 60 דקות הוראות לבחינה שני