תקציר מאמר של ברוך ברכה – משפט מינהלי

מאמר מאת פרופ' ברוך ברכה בנושא משפט מינהלי. מצורף תקציר – 2 עמודים בלבד

המרצה: ניר קידר