תקצירי פסקי דין בחוזים

מצאתי קובץ סיכומים,הורדתי מה שלא רלוונטי וסימנתי ליד כל פס"ד את סימונו ברשימת הקריאה.

המרצה: שחר ליפשיץ