תורת המשפט – סיכום שיעור מס' 6

שיעור מספר: 6

נושאי השיעור:
התאוריה של הארט, מושג החובה המשפטית, מושג החוק והמשפט, כלל הזיהוי

המרצה: ד"ר שפירא