תורת המשפט – סיכום שיעור מס' 5

שיעור מספר: 5

נושאי השיעור: התאוריה הפוזיטיביסטית:
– מהו הפוזיטיביזם?
– התאוריה של ג'ון אוסטין
– התאוריה של קלזן

המרצה: ד"ר שפירא