תורת המשפט – סיכום שיעור מס' 3

שיעור מספר: 3

נושאי השיעור: שלטון החוק – ההבדלים בין תפיסה פורמאלית למהותית.
4. תיאוריות כלליות של משפט: פוזיטיבם ונונפוזיטיבם
פס"ד ירדור, פס"ד לאו"ר, פלוני נ' פלונית

המרצה: ד"ר שפירא