תורת המשפט – סיכום שיעור מס' 2

שיעור מספר: 2

נושאי השיעור: תפקידי המשפט (תפקידים ראשוניים ומשניים) ושלטון החוק (התחלה)

המרצה: ד"ר שפירא