תורת המשפט – סיכום שיעור מס' 11

שיעור מספר: 11

נושאי השיעור: פרשנות משפטית – לפי דבורקין ולפי ברק וההבדלים ביניהם