תורת המשפט – סיכום שיעור מס' 10

שיעור מספר: 10

נושאי השיעור: מקורות המשפט, החקיקה כמקור משפטי, הפסיקה כמקור משפטי

המרצה: ד"ר שפירא