פס"ד ורד פרי – נוסח מלא ומתוקצר

ורד פרי היא אם לשני ילדים העוסקת בעריכת דין כעובדת עצמאית. היא ובן זוגה לחיים, אבי הילדים, מגדלים ביחד את ילדיהם. בשנות המס שבערעור (השנים 1999-2001 (ביקשה פרי לנכות מהכנסתה החייבת, הנובעת מעיסוקה כעורכת דין עצמאית, את התשלומים ששילמה בעבור החזקת ילדיה במעון יום ובמועדונית . פרי הצהירה כי אלמלא שהו ילדיה במסגרות טיפול והשגחה עד לשעות אחר הצהריים, לא היה באפשרותה להמשיך בעיסוקה כעורכת דין עצמאית. רשויות המס סירבו להתיר בניכוי את ההוצאות, ומכאן החלו הדיונים בפני הערכאות, תחילה בפני ביהמ"ש המחוזי ובהמשך בפני ביהמ"ש העליון