עבירות סמים

תחת המונח עבירות סמים נכלל כל טווח העבירות אשר עובר על מדיניות הסמים במדינה בה התבצעה העבירה לרבות: ייצור, שימוש עצמי, אחזקה וסחר של סמים. במדינת ישראל נקבעת המדיניות ביחס לסמים על פי פקודת הסמים המסוכנים.

פקודת הסמים המסוכנים מגדירה מבחינת חוקית מהו סם מסוכן ומגדיר את האיסור לצריכת סמים מכל סוג שהוא, סחר בסמים, מתן סמים לקטינים או ייבוא סמים ממדינות שונות. פקודת הסמים המסוכנים מתעדכנת בכל עת בסמים חדשים המופיעים בתחומה של מדינת ישראל ולא הוכרו קודם לכן ומאפשרת לגורמי אכיפת החוק במדינה לפעול בנוגע ליצרנים, סוחרים וצרכנים של אותם סמים.

עבירות סמים – סמים קלים מול סמים קשים

על פי ההנחה הרווחת בקרב הציבור ביחס לרמת מסוכנותם של סמים כאלה ואחרים וסיווגם כסמים קלים או סמים קשים, בית המשפט אינו מתייחס להגדרה זו בעת הטיפול בעבירות סמים ומתייחס לכלל הסמים המוגדרים בפקודת הסמים המסוכנים כחומרים אסורים לשימוש.

ההבדל היחידי בין סוגי הסמים השונים במקרה של עבירות סמים הנידונות בבית משפט בישראל הוא ביחס לכמות שנמצאה בכליו או בביתו של אדם מסוים ועל פיה ניתן להעריך האם הכמות שנתפסה הייתה מיועדת לשימוש עצמי או לסחר בסמים.

עבירות סמים – סחר בסמים, שימוש עצמי בסמים והדחת קטינים לשימוש בסמים

מן הראוי לציין בשלב זה כי על פי החוק במדינת ישראל לא קיימת כמות כלשהי המותרת לאחזקה בין שמדובר בכמות המיועדת לשימוש עצמי וכל אחזקת סם כלשהו יוגדר בחוק כעבירת סמים שדינה מאסר. 
החוק עצמו מחלק את תחום עבירות הסמים לשלושה חלקים מרכזיים על פי כמות הסם שנתפסה בידי אדם זה או אחר:

עבירת שימוש עצמי בסמים

למרות שעל פי החוק בישראל לא מוגדרת כמות לשימוש עצמי מתייחס בית המשפט לכמויות מוגדרות (הנקבעות ביחס ישיר לסוג הסם ורמת המסוכנות שלו) ככמויות המיועדות לשימושו העצמי של אדם ולא למטרות סחר או הפצה. דינה של כל עבירת סמים מסוג של שימוש עצמי בסמים, או אחזקת סם מכל סוג הוא עד לשלוש שנות מאסר.

עבירת סחר בסמים

במקרה בו נתפסה בכליו או בדירתו של אדם זה או אחר כמות של סם מסוג מסוים העולה על הכמות המוגדרת ככמות לשימוש עצמי תחשב כעבירת סמים מסוג סחר בסמים. בית המשפט מתייחס לכמות שנתפסה ככמות שהייתה מיועד למכירה או הפצה של סם כלשהו למטרות רווח ודינה על פי החוק בישראל יכול להגיע עד לעשרים שנות מאסר.

הדחת קטינים לשימוש בסמים

הדחתם של קטינים לשימוש בסמים באופן כל שהוא, בין שמדובר בשידול קטינים לשימוש בסמים באופן מודע או השקייתם בסם כלשהו על פי פקודת הסמים המסוכנים מכל סיבה שהיא תחשב כעבירת סמים. דינן של עבירות סמים הנוגעות להדחתם של קטינים לשימוש סמים יכול להגיע עד לעשרים וחמש שנים.

עבירות סמים – סמכויותיהם של גורמי אכיפת החוק

החוק בישראל מעניק משקל רב לנושא עבירות הסמים במדינה ובשל כך מעניק סמכויות נרחבות לגורמי האכיפה והשיטור הנתקלים בעבירות סמים. גורמי אכיפת החוק מורשים לבצע חיפוש על גופו אדם ולבצע חיפוש בכליו או בדירתו מבלי להזדקק לצו חיפוש כלשהו ובתנאי שקיים חשד סביר לביצוע של עבירות סמים על ידו.

במקרה של מציאת חומר החשוד כסם בידי גורמי האכיפה ניתן אישור מידי למעצרו של אדם והבאתו לחקירה ורישום בתחנת המשטרה. מן הראוי לציין כי המשך המעצר או צעדים נוספים שינקטו תלויים באופן ישיר לנסיבות מציאת הסם, כמות החומר הנתפס ועברו הפלילי של אותו אדם.

חשוב לזכור, כי כל מידע שיסופק בשלב החקירה יכול להשפיע על המשך צעדיהם של גורמי האכיפה ולכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין פלילי המתמחה בעבירות סמים. לעיתים החוקרים אף יציעו לכם הצעות שונות להקלה בהאשמות כתמורה לסיפוק מידע כלשהו – להבטחות אלו אין חשיבות ולא תוכלו להוכיח אותן בבית המשפט ולכן חשוב לא להתפתות להן.

תכנים קרובים קשורים

מעצר את תום ההליכים
מחיקת רישום פלילי
עבירות אלימות