סיכומי שיעור

דיני חברות שיעור 3

שם קורס דיני חברות שיעור מספר: 3 אוניברסיטת בר-אילןהפקולטה למשפטים תכנית תואר-שני לבוגרי כלכלה ומנהל עסקים דיני חברותמרצה: ד"ר דוד האן רשימה ביבליוגרפית ספרי עזר לקורס

קרא עוד »

דיני חברות שיעור 1

שם קורס דיני חברות 1. מבוא1.1. הצורך בדיני חברותכאשר מקימים חברה עושים זאת לצורך יצירת רווחים כספיים תוך כדי מארג של עסקאות כלכליות. עיסקה כלכלית

קרא עוד »

סיכום שיעור משפט ציבורי

שם קורס משפט ציבורי משפט חוקתי מהי חוקה? חוקהחוקה הינה דבר חקיקה, מקרה מיוחד של חוק.מסמך נורמטיבי הכולל את מבנה המשטר ואופן ניהולו ואת זכויות

קרא עוד »

סיכום שיעור דיני חוזים

ננסה להבין בגדול איזה סוגי חוזים קיימים ומהי מערכת הדינים שחולשים על אותם חוזים. נרכז את המידע בטבלה שלהלן:"מציע"=מוכר "ניצע"=קונה סוג החוזה הענף המשפטי הרלבנטיI

קרא עוד »

דיני חוזים – שיעור 1

שם קורס דיני חוזים שיעור מספר: 1 -הקדמה–מבנה הקורס-חוקים רלוונטים -פרק א' – כריתת חוזה–טכניקות לכריתת חוזה–כללים לכריתת חוזה—גמירות דעת—מסוימות—-מנגנוני השלמה—–חריגים להשלמה

קרא עוד »

דיני חוזים – שיעור 2

שם קורס דיני חוזים שיעור מספר: 2 —-כוונה ליצור יחסים משפטיים—-שפיטות—–שפיטות בהסכמים פוליטיים—–שפיטות ביחסים בין-אישיים / "זכות ההתחרטות"—–נושאים חצי שפיטים / רופפים—–הפרת הבטחת נישואין

קרא עוד »

דיני חוזים – שיעור 3

שם קורס דיני חוזים שיעור מספר: 3 —תום לב—-תום לב כתנאי סף—–מו"מ מקביל—–מו"מ ללא כוונת התקשרות—–פרישה מאוחרת ממו"מ—–אי גילוי פרטים -הסכמי ביניים–הצעה וקיבול

קרא עוד »