סיכומי שיעור

דיני חברות שיעור 3

שם קורס דיני חברות שיעור מספר: 3 אוניברסיטת בר-אילןהפקולטה למשפטים תכנית תואר-שני לבוגרי כלכלה ומנהל עסקים דיני חברותמרצה: ד"ר דוד האן רשימה ביבליוגרפית ספרי עזר לקורס

קרא עוד »

דיני חברות שיעור 1

שם קורס דיני חברות 1. מבוא1.1. הצורך בדיני חברותכאשר מקימים חברה עושים זאת לצורך יצירת רווחים כספיים תוך כדי מארג של עסקאות כלכליות. עיסקה כלכלית

קרא עוד »

סיכום שיעור דיני חוזים

ננסה להבין בגדול איזה סוגי חוזים קיימים ומהי מערכת הדינים שחולשים על אותם חוזים. נרכז את המידע בטבלה שלהלן:"מציע"=מוכר "ניצע"=קונה סוג החוזה הענף המשפטי הרלבנטיI

קרא עוד »

דיני חוזים – שיעור 1

שם קורס דיני חוזים שיעור מספר: 1 -הקדמה–מבנה הקורס-חוקים רלוונטים -פרק א' – כריתת חוזה–טכניקות לכריתת חוזה–כללים לכריתת חוזה—גמירות דעת—מסוימות—-מנגנוני השלמה—–חריגים להשלמה

קרא עוד »

דיני חוזים – שיעור 2

שם קורס דיני חוזים שיעור מספר: 2 —-כוונה ליצור יחסים משפטיים—-שפיטות—–שפיטות בהסכמים פוליטיים—–שפיטות ביחסים בין-אישיים / "זכות ההתחרטות"—–נושאים חצי שפיטים / רופפים—–הפרת הבטחת נישואין

קרא עוד »

דיני חוזים – שיעור 3

שם קורס דיני חוזים שיעור מספר: 3 —תום לב—-תום לב כתנאי סף—–מו"מ מקביל—–מו"מ ללא כוונת התקשרות—–פרישה מאוחרת ממו"מ—–אי גילוי פרטים -הסכמי ביניים–הצעה וקיבול

קרא עוד »