סיכום פס"ד מהרצאותיו של אסף הראל

שם קורס

הפסקי דין מפולחים לפי נושאים.
כל סיכום פס"ד מתאר את העובדות, הסוגייה המשפטית,עמדות השופטים והחלטה.
ייתכן ולא כל פס"ד כלולים או שיש כאלה שלא למדנו…
בסוף הקובץ ישנם מבחנים אחדים (ופתרונם).
לשימושכם.

המרצה: אסף הראל