סיכום למבחן בדיני חוזים

סיכום של 11 עמודים המכיל את כל החומר כולל דוגמאות נבחרות מפסקי דין שפורטו בכיתה.
וכולל חומר ללימוד עצמי!

המרצה: שחר ליפשיץ