משפט ציבורי – סיכום שיעור 7

שיעור מספר: 7

שיעור מס' 7. נושאי השיעור:
דוגמאות לפס"דים על תחולה על גופים פרטיים – זכויות
כבוד האדם
זכויות חברתיות