משפט ציבורי – סיכום שיעור 5

שיעור מספר: 5

נושאי השיעור:
– התנאים הנדרשים לפגיעה בזכויות אדם
– מנגנונים לאיזונים
– מה עושים עם חוק יסוד "שותק"?
– מה קורה בהתנגשות בין 2 חוקי יסוד
– סעיף שמירת הדינים