משפט ציבורי – סיכום שיעור 3

שיעור מספר: 3

נושאי השיעור:
– המעמד של חוקי היסוד
– עד שנת 1992
– חוקי היסוד של שנת 1992