משפט ישראל – סיכום שיעור 1

שיעור מספר: 1

נושאי השיעור:
– מבנה מערכת המשפט הישראלית
– חוקה
– חקיקה ראשית
– חקיקה משנית