משפט ישראלי – סיכום מס' 3

שיעור מספר: 3

נושאי השיעור:
– מינהג
– השפעות דין זר על המשפט הישראלי
– מיפוי ענפי המשפט השונים