משפט ישראלי – סיכום מס' 2

שיעור מספר: 2

נושאי השיעור:
– תקדים/פסיקה
– מערכת בתי המשפט בארץ (כולל ה"שחקנים") בבית המשפט