מחברת קורס: תורת המשפט

המרצה: חיים שפירא

מה מאפיין את המשפט לעומת דיסציפלינות אחרות

מהן היחסים בין משפט ומוסר

מהם המקורות של המשפט

חובת ציות לחוק, סרבנות, מטרות המשפט וכד'.

המימשק בין פילוסופיה למשפט.