מחברת מסוכמת למבחן כולל תקציר פס"ק ומאמרים

שם קורס

סיכום למבחן, תקצירים ,פסקי דין, חומר כיתה וכו' משנה שעברה,למי שכבר עבר על החומר המקיף זה יכול לשמש כהכנה בפתרון המבחנים

המרצה: גידי ספיר