מבחנים בתורת המשפט

מעלה מספר מבחנים ופתרונות (שימו לב לשמות הקבצים יש קובץ בחינה וקובצי פתרונות- לכל בחינה יכולים להיות מספר פתרונות)

מעלה מספר מבחנים ופתרונות (שימו לב לשמות הקבצים יש קובץ בחינה וקובצי פתרונות- לכל בחינה יכולים להיות מספר פתרונות)

סה"כ 2 מבחנים.

המרצה: חיים שפירא