מבחן בדיני מיסים מועד א

מבחן בדיני מיסים – משפטים תואר שני לכלכלנים
מועד א ללא פתרון, שיהיה בהצלחה לכל הניגשים למבחן