מבוא לתורת המשפט

ד"ר ניר קידר-טבלא מסכמת הבדלים בין שיטת המשטר הרומאנו-גרמנית לאנגלו סקסית

שם קורס

מבוא לתורת המשפט/ד"ר ניר קידר-טבלא מסכמת הבדלים בין שיטת המשטר הרומאנו-גרמנית לאנגלו סקסית

המרצה: ניר קידר